Mabuso AB

Om mig

Jag har 20 års erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling. Min kompetens är dessutom väldigt bred då jag haft olika uppdrag som projektledare och slutligen även VD. Jag är van vid såväl strategiskt som operativt arbete.

Om mig

Jag har 20 års erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling. Min kompetens är dessutom väldigt bred då jag haft olika uppdrag som projektledare och slutligen även VD. Jag är van vid såväl strategiskt som operativt arbete.

Affärsidé och vision

Min affärsidé är att förverkliga era idéer. Jag vill inte sälja på er nya lösningar som ni varken har nytta av eller tid att administrera. Ni har antagligen redan många idéer på hur ni vill utveckla verksamheten inom marknadsföring och affärsutveckling.
Min vision är att vi tillsammans ser till att det händer. Jag hjälper er komma igång, utbildar er och hittar en långsiktig lösning för ert företag. Det optimala scenariot är när projektet är i hamn och ni inte behöver mina tjänster längre. Då har jag lyckats och förhoppningsvis har ni fler idéer ni vill förverkliga!
Affärsidé och vision för Mabuso AB